Globus AI bruker kunstig intelligens til å forbedre livskvalitet og helse.

Vår visjon

Vi skal revolusjonere bemanningstjenestene innen helsepersonell og pasientbehandling. Vår intelligente assistent skal hjelpe å finne de beste menneskene  til hver enkelt  jobb og sikre at hver pasient får best mulig omsorg av kvalifisert fagpersonell. Sammen har vi en brennende visjon om å bruke kompetansen vår på teknologi og AI for å forbedre livskvalitet og ikke minst være med å redde liv.

Vår historie

Globus AI er et globalt programvareselskap med hovedkontor i Norge som ble startet i 2017. Selskapet består av fire gründere fra Stavanger, Oslo og Russland med bakgrunn fra Statoil, Telenor og Capgemini. Vi er dataingeniører og systemutviklere spesialisert på kunstig intelligens, økonomi og forretningsdrift.

Vår løsning benytter kunstig intelligens for å forenkle hverdagen alle til de som jobber med planlegging og bemanning av helsepersonell gjennom det vi kaller «Scandinavian AI». Her hjelper teknologi å sikre forståelse av menneskers behov og preferanser for mest mulig effektiv plassering av rette kandidater på riktig plass f.eks. når sporadiske vakter skal fylles raskt og kvalitativt. Det tar kun noen få dager å sette opp løsningen i sin enkleste form, og en times opplæring til dem som skal ta den i bruk. 

I forbindelse med COVID-19 har vi sett at løsningen gir umiddelbare effekter for bemanningsansvarlige som får de beste forutsetninger for å fylle ledige vakter raskt, og at tilgjengelig helsepersonell får mulighet til å tiltre der de trengs som mest. Kompetanse-detaljer, preferanser og ferdighetsnivåer på hver enkelt ansatt gjøres nå med noen enkle klikk.  

Vi håper både pasienter og pårørende vil oppleve en store endringer både i form av økt kvalitet på personellet som kommer og at de som er på vakt har rett erfaring og kompetanse til oppgavene som skal løses. Færre forskjellige helsearbeidere for hver enkelt pasient er et viktig mål i seg selv.

Ledelsen

Helge Bjorland

CEO

Ivan Metrikin

CTO

Tor-Håkon Hellebostad

COO

Jan Kristiansen

CCO

Our partners