Ofte stilte spørsmål

Hvem samarbeider dere med og hvem bruker applikasjonen?

Vi har utviklet applikasjonen det siste året sammen med Bydel Nordstrand, Oslo kommune og Sola kommune. Sola kommune er første kommune som tar applikasjonen i bruk for formidling og koordinering av ekstrabehov utover vanlige behov. Vi vil opprette miljøer for andre kommuner. Applikasjonen er et supplement til eksisterende systemer og planer i situasjonen, og skal hjelpe med å forbedre samhandling med ekstrapersonell i helsesektoren. Vi vil opprette et registreringsskjema for andre kommuner og sykehus. Inntil videre kan interesse meldes via epost til beredskap@globus.ai

Tjener Globus penger på dette?

Nei, vi tilbyr applikasjonen kostnadsfritt. Det koster ingenting å bruke eller å registrere seg.

Er Globus AI et bemanningsbyrå?

Nei, vi er ikke et bemanningsbyrå. Vi er et softwareselskap som har bygget en plattform for automatisk kobling av ressursbehov i helsesektoren med helsekompetanse.

Erstatter dette offentlige databaser?

Nei, dette erstatter ikke offentlige databaser. Det vil være et supplement til informasjon registrert i offentlige registre.

Hvis jeg registrerer meg her, trenger jeg da ikke å registrere meg andre steder?

Jo, hvis det er registreringsskjema tilgjengeliggjort av offentlig sektor ber vi om at du registrerer deg der.

Her er en liste over registreringsinitiativ vi kjenner til.

Kjenner du til andre initiativ, send oss en mail på beredskap@globus.ai så oppdaterer vi dokumentet.

Er dette et initiativ i regi av helsemyndighetene?

Nei, dette er et privat initiativ. Vi søker samarbeid med offentlige myndigheter, kommuner og sykehus. Ved spørsmål eller ønske om mer informasjon, send en epost til beredskap@globus.ai

Vi oppfordrer til registrering i lokale registre.

Hvorfor gjør dere dette?

Vi er et privat firma som ønsker å hjelpe det offentlige ved å gi en bedre oversikt på tvers av helseområdet og hjelpe til med kobling behov og kompetanse.

Det er mange som ønsker å bistå og vi vil gjerne tilgjengeliggjøre applikasjonen vår for å koble behov med tilgjengelig kompetanse.

Det har også vært uttrykt etterspørsel etter en løsning som kan hjelpe i nåværende situasjon.  

Kontakt oss gjerne for mer informasjon på beredskap@globus.ai

Hva skjer med mine data?

Ved å registrere deg godtar du at dine opplysninger kan lagres og brukes for å formidle ressursbehov i forbindelse med koronasituasjonen (COVID-19). Du kan når som helst melde deg av listen og be om sletting av all informasjon ved å kontakte beredskap@globus.ai. Ved avsluttet beredskapssituasjon, eller senest om fem måneder vil det sendes ut forespørsel om du fremdeles ønsker å være registrert. Dataene vil ikke benyttes til andre formål.

Har dere vært i kontakt med myndighetene?

Vi ønsker så raskt som mulig å koordinere dette med Helsedepartementet. Vi er i dialog med offentlig sektor (flere kommuner og sykehus) for å forstå hvordan vi kan gjøre det på best mulig måte. Vi jobber så raskt vi kan på dugnad for å kunne tilpasse systemet til dagens krisesituasjon og levere en robust og god løsning. Vi tester nå løsningen og tester for bruk i bydelen.

Informasjon vedrørende regjeringens helseberedskapsplan finnes på deres sine nettsider
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/helseberdskap/id2009228/

Hvorfor er dette nyttig?

Det dukker opp lokale varianter som alle løser det på sine måter. Flere har begynt med lokale jobbannonser. Noen kommuner har begynt med egne varianter av registreringsskjema i ulike formater. Vi har et standardisert oppsett for både kompetansekartlegging og opprettelse av behov som kan fungere på tvers av kommuner, regioner og sykehus over hele landet. Ved å bruke Globus-plattformen kan vi koble ressursbehov med kompetanse, og raskere få forslag til personer som kan jobbe. Mindre manuelt arbeid, og færre manuelle ringelister.

Hvem er Globus AI?

Globus AI er et firma med en visjon om å bidra til bedre livskvalitet og redde liv. Som et privat firma ønsker vi å hjelpe det offentlige på best mulig måte i en slik unntakstilstand med de verktøyene vi ellers tar betalt for. Oversikt på tvers av helseområdet og AI matching er ikke noe som eksisterer noen annen plass. Den delen av Globus-plattformen som retter seg mot offentlig sektor har blitt utviklet i samarbeid med flere store offentlige aktører som blant annet Oslo Kommune, Sola Kommune og Bydel Nordstrand.

Hvordan fungerer Globus Helseberedskap?

  1. Vi har et skjema hvor personer med helsefaglig bakgrunn kan registrere seg for å hjelpe i krisesituasjonen nå. Etter registrering blir de sendt et spørreskjema for kompetansekartlegging. Det er selvfølgelig opp til hver enkelt om de ønsker å registrere seg. Vi vil kun bruke dette for å hjelpe offentlig helsesektor i krisesituasjonen nå. Ihht GDPR kan vi ikke bruke data som blir innhentet til noe annet. Dette er det selvfølgelig strenge regler for som vi som aksjeselskap må overholde.
  1. Helseorganisasjoner vil deretter kunne melde inn behov få hjelp til å finne relevant personell til å dekke oppdraget eller behovet. Personer som Helsedepartementet godkjenner vil få tilgang i løsningen vår for å håndtere henvendelser.
  1. Helsefagarbeidere som får melding kan enkelt svare på når de kan bidra og dette blir sendt til helseorganisasjonen som har meldt inn behovet.

Er det frivillig og ubetalt arbeid?

Vi vil tilgjengliggjøre plattformen for kobling mellom behov og personer med kompetanse for å lette arbeidet med søk etter personer. Kontrollsjekk av kompetanse og lønn må avtales og gjøres på vanlig måte ved ansettelsesforhold. Betingelser blir en avtale mellom oppdragsgiver og arbeidstaker. 

Hva er Globus Helseberedskap?

I tilfelle akutt ressursmangel/behov kan kommunen eller sykehuset raskt formidle sine ressursbehov. Behovene kobles deretter med relevante personer som har meldt seg som interesserte. Vi kan matche oppdrag automatisk med personell og sende ut forespørsler basert på detaljerte oppdragsbeskrivelser og kompetanseprofiler. Vi kan også forespørre tilgjengelighet fremover i tid. Vi har allerede en plattform på plass for opprettelse og tolkning av ressurs- og kompetansebehov i helsesektoren, som kobler behov mot kompetanseprofiler hos ansatte. Ved å legge til personer med relevant helsekompetanse, studenter, og andre med helsefaglig bakgrunn som kan bidra, så håper vi å hjelpe til med å få på plass riktige personer til riktig sted raskere.