Få et konkurransefortrinn

Øk ressursutnyttelsen internt og minimer tidsbruken på unødvendig administrasjon og logistikk. Plasser raskt de beste menneskene i de riktige rollene. Match dem etter krav basert på erfaring, kvalifikasjoner, tilgjengelighet og ferdigheter.

20-30%

bedre utnyttelse av hele personalbasen
inkludert vikarer

90%

reduksjon i tid brukt på å dekke
ledige vakter

100%

av alle ordrer behandles umiddelbart
uavhengig av volum

Les

Globus AI sin assistent for bemanning behandler alle innkommende forespørsler automatisk. Konvertering av hver ordre, uansett format, til en enhetlig stil som analyseres og lagres videre.

Match

Match raskt tilgjengelig ressurser i personalbasen til ønskede roller, basert på deres kompetanse og erfaring. Nøyaktigheten av anbefalinger øker kontinuerlig med tiden, ettersom AI Staffing Assistant kontinuerlig lærer av tilbakemeldingsdata. Finn de beste menneskene for hver jobb, raskere og nyt en smidigere arbeidsdag.

Responder

Spar dyrebar tid og ressurser på å kommunisere ved hjelp av den virtuelle bemanningsassistenten. Når AI tar på seg manuelle oppgaver, vil teamet ditt være fritt til å fokusere på verdiskapende aktiviteter som relasjonsbygging og pasienthåndtering.

Ressurser

Egnede kandidater mottar en invitasjon på SMS hvor de enkelt kan bekrefte sin tilgjengelighet for hver vakt. Kandidaten velger enkelt de vaktene som passer, som sømløst kommuniseres tilbake til ditt team.

«Globus sikrer en effektiv arbeidsflyt og ressurs-utnyttelse internt. Mindre tidsbruk på unødvendig administrasjon og logistikk. Kompetansekartlegging. Full transparens internt mellom avdelinger bidrar til at alle er oppdatert på tilgjengelig personell og hvilke ressurser som er booket til ulike vakter»

Karianne R. Persson,
Velferdsteknolog og fagansvarlig sykepleier,
Bydel Nordstrand