June 12, 2020

Norsk intelligens gir svensk corona-hjelp

Norsk teknologi bidrar til å løse bemanningskrisen ved flere sykehus. Kunstig intelligens fra Norge blir nå også tatt i bruk i det hardt rammede svenske helsevesenet.

Les mer  ›