Vær innovatøren som øker lønnsomheten i bedriften

Få et konkurransefortinn ved å utnytte enhver mulighet. Plasser raskt de beste menneskene i de riktige rollene. Match dem etter krav basert på erfaring, kvalifikasjoner, tilgjengelighet og ferdigheter.

Bestill demo

20-30%

bedre utnyttelse av hele personalbasen
inkludert vikarer

90%

reduksjon i tid brukt på å dekke ledige vakter

100%

av alle ordrer behandles umiddelbart uavhengig av volum

Ta farvel med ineffektive prosesser

Oppnå de samme resultatene på en brøkdel av tiden. Skap resultater og konkurransefortrinn i dag gjennom å bedre ferdighetsmatching og utnyttelse av personalbasen din.

Start endringsprosessen nå

Begynn å ta bedre beslutninger basert på ekte data og den nyeste AI-teknologien.

Øk produktiviteten til dine ansatte

Forsikre deg om at hver enkel medarbeider føler mestring i sin rolle og får tatt ut sitt potensiale. Ta hensyn til det menneskelige aspektet i prosessene mellom oppgaver som skal løses, ferdigheter og roller.

Kompetansekartlegging

Berik dataene dine om hver kandidat og begynn å se umiddelbare fordeler takket være vår kompetansekartlegging som vurderer en kandidats tidligere erfaring og ferdigheter.

AI matching

Bemanningsassistenten foreslår kandidater automatisk ved å trykke på en knapp. Finner rett person, med riktig kvalifikasjon, tilgjengelig på det aktuelle tidspunktet.

Samarbeid

Dra fordel av transparente prosesser og økt arbeidsflyt. Hver koordinator er til en hver tid oppdatert med hele personalets tilgjengelighet og status.

Kommunikasjon

Sørg for å benytte deg av hele din ressurspool. Bygg varige relasjoner til alle dine midlertidige ansatte.

"Den virtuelle bemannings-assistenten fra Globus AI har totalt endret vår måte å jobbe på og gitt oss et stort konkurransefortrinn ved å spare masse tid, jobbe smartere og mer kvalitets- og kostnadseffektivt"

Mattis  Kjellin , CIO

“The Virtual Staffing Assistant from Globus AI has disrupted our way of working and allowed us to stay ahead of the competition in the most responsive and cost-efficient way”

Mattis  Kjellin , CIO